Χρηστικά

WALKIE TALKIE

Βασικός  κανόνας  ασφάλειας  στην πεζοπορία σας , είναι η επικοινωνία της ομάδας. Κάτω από διάφορες  συνθήκες  ( αργοπορία , ατύχημα, κλπ) η συνοχή της ομάδας  μπορεί να χαθεί.  Χρειάζεται λοιπόν […]