Χρηστικά

Προσανατολισμός και πλοήγηση με χάρτη και πυξίδα

Προσανατολισμός είναι η εύρεση της θέσης μας στο χώρο. Πλοήγηση είναι η δυνατότητα να ξέρουμε πως κινούμαστε σε συγκεκριμένη κατεύθυνση στο χώρο. Ένας χάρτης και μια πυξίδα είναι ότι χρειαζόμαστε […]

Χρηστικά

Οδηγίες χρήσης πυξίδας

Η πυξίδα είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για πλοήγηση και χαρτογράφηση επειδή μετρά τη γεωγραφική κατεύθυνση μεταξύ δύο σημείων. Είναι ένα αρκετά απλό όργανο που χρησιμοποιεί έναν μαγνήτη, τοποθετημένο σε […]